Административно право


Административен акт – понятие. Административният акт е властническо волеизявление на орган на държавното управление (или приравнен нему друг орган)...
 

Административно право


Система, предмет и източници на административното право...
 

Недействителни административни актове

20 сеп 2012
·
12
·
2,217
·
42
·
45
·
35

Недействителност на административните актове; случаи на недействителност на актовете на администрацията; видове недействителни административни актове; нищожни и унищожаеми административни актове...
 

Видове административни актове


Синтезиран материал за видовете административни актове...
 

Административното право в правната система на България. Предмет, система и ограничения от други отрасли


Самият термин администрация има латински произход и означава управлявам, нареждам, разпореждам. За родина на административното право се счита западна Европа и...
 

Понятие за изпълнителна дейност. Правна характеристика


Административното право е един из между най-новите правни отрасли. Административното право за пръв път възниква във Франция през 1789г., като резултат на принципа на разделението на властите...
 

Предприятието като икономическа система


Под вход на системата се разбира способността да възприема въздействия от външната среда. От икономическа гледна точка това е мястото, където постъпват необходимите за трансформационния процес в предприятието производствени ресурси...
 

Местни органи на управление, компетентност и правомощия


В ЗМСА са регламентирани статута и правомощията на местните органи за самоуправление. Съгласно адм. терит. деление основна териториална единица в която се осъществява местното самоуправление е общината...
 

Административноправни норми и административноправни правоотношения


Административноправната норма е вид правна норма, която съдържа в себе си характеристика та на всяка една правна норма. Едновременно с това, обаче, административноправната норма разкрива и свои специфични белези....
 

Първоинстанционно обжалване на административни актове


Индивидуалните административни актове подлежат на оспорване относно тяхната законосъобразност. И по съдебен ред администрационното правораздаване е двуинстанционно, освен когато в него или в друг закон е установено друго. Първоинстанционното ...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Административно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент