Административно право и процес


Това е лекционен курс по Административно прамо и процес....
 

Административно право и процес


Разработка на всички въпроси от конспекта...
 

Административно и териториално устройство


Териториалното и селищно устройство е дейност на определени от законите на страната правни, икономически и социални субекти, чиято дейност цели за създаване на благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението...
 

Административно право и процес


Подготовка за държавен изпит по административно право и процес...
 

Административен процес


Понятие за административен процес, характерни черти и източници на административния процес...
 

Административно право и процес


Лекции по АПП спец.част на про. Хрискина Балабанова по новия АПК. Писани през 2009 година....
 

Административно право теми всу


Христо Иванов, административно право и процес, лекции...
 

Лекции по административно право


Терминът администрация има двояк смисъл. От една страна се разбира като дейност, функция - т. е. това е неговият функционален смисъл. От друга страна се разбира в организационен, субектен смисъл...
 

Подготовка за изпита за юридическа правоспособност


Събрани материали за изпита за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието...

Избрани критерии за търсене

Право
Административно право
Лекции
Ограничаване на резултатите

По Предназначение