Дисциплинарна отговорност – същност


Дисциплинарна отговорност – същност. Дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда. Дисциплинарна отговорност на служителите в държавния административен апарат...
 

Принудителни администртивни мерки


Характеристика на административната принуда. Административната принуда е вид държавна принуда, която се използва в определени от правото случаи като крайно средство за осъществяването на различни правоотнощения...
 

Реферат по административно право


Реферат на тема "Производства по издаване на нормативни, общи и индивидуални административни актове", изготвена през 2013 год. втори семестър по специалност Регионално развитие - магистърска програма...
 

Обезпечаване на законосъобразно и правилно държавно управление. Административен контрол.


В Република България, възприемайки строго принципа за разделение на властите, на законодателна, изпълнителна и съдебна ( чл.8 от КРБ ) може да се констатира, че държавното управление в широк смисъл на думата е дейността на всички органи, които...
 

Държавна служба


Държавната служба е основен институт на административното право. Свързва се с регулирането на специфични държавнослужебни отношения, в които участват държавните служители....
 

Държавна служба


Избрах тази тема, едно че работя като държавен служител и второ, поради моята голяма заинтересованост относно обслужването в публичната сфера да бъде подобрено, държавните служители да станат по-отговорни при изпълнението на задълженията си...
 

Реферат по администратувно право


Местно самоуправление, обща характеристика на областния управител, функции и правомощия на областната администрация, взаимодействие и контрол на областните органи...
 

Изпиране на пари и националното законодателство


Проблемът с изпирането на пари се превръща в глобален. Според оценки на Световната банка най-малко 1 трилион долара се изпират годишно в света, а Международният валутен фонд оценява данните на около 2-3% от брутния вътрешен продукт на света...
 

Районен съд


В чл. 119, ал. 1 от Конституцията на Република България са регламентирани видовете съдилища, които осъществяват правораздаването. Районните съдилища са основните първоинстанционни съдилища в Република България...
 

Административноправни норми и административни правоотношения


Разграничаване и връзки на административното право от/с другите клонове на правото. Aдминистративноправни норми. Видове административноправни норми. Действие на административноправните норми. Административни правоотношения...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Административно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент