Установяване на административно нарушение


Административно нарушение - законово определение в чл. 6 ЗАНН: административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно ....
 

Условия за редовно действие на административните актове


Административният акт, наричан още акт на държавно управление, е съществен елемент на правните явления в сферата на изпълнителната дейност. Най-често по предписание на правната норма тъкмо административният акт е онзи юридически факт...
 

Възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения между държавата и държавния служител


Възникване на служебното правоотношение. Назначаване на държавна служба със срок на изпитване. Изменение на служебното правоотношение. Общи основания за прекратяване на служебното правоотношение...
 

Обща политика по рибарство на европейския съюз


Компетенциите на Общността по отношение на рибарството се основават на същите разпоредби от Договора за създаване на Европейската общност (Римският договор), както разпоредбите за земеделието, като последните обхващат отношенията...
 

Административни наказания. Понятие и видове. Налагане на административното наказание


Понятие за административно наказание и административно-наказателна отговорност. Административно-наказателно отговорни лица. Административно-наказващи органи. Видове административни наказания. Определяне и индивидуализиране на наказанията...
 

Оперативна самостоятелност и обвързана компетентност на работното място


Дейността на административните органи представлява целесъобразно изградена йерархическа система. Функциите и задачите на административните органи от различни нива и области на държавно управление образуват пирамидален модел на изпълнителната...
 

Държавна служба. Понятие. Статут на държавните служители


Понятието “държавна служба” е комплексен правен институт. То не е само на административното право, но и на други правни отрасли. Най-пряко отношение към него има административното право...
 

Юридически лица с нестопанска цел


Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са правни субекти, които се създават по ред, определен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), за да развиват своята основна дейност в онези сфери на социален живот, в които не се създават...
 

Недействителност на административните актове


Понятие. Видове. Критерии за разграничаване на нищожните от унищожаемите актове...
 

Омбудсман


През последните години българия прави значителна стъпка към създаване на демократични институции, към утвърждаване на правова държава и активно гражданско общество...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Административно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Право
Административно право
Курсови работи
преди повече от година
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...