Намерени резултати 1-10 ОТ 2
 

Субекти, страни и участници в административния процес


Административното право урежда специфичните отношения между правни субекти, които възникват в процеса на организиране и осъществяване на изпълнителната дейност на държавните органи или регулира обществените отношения в сферата на държавното управление...
 

Субекти на административното право


Субекти на административното право са всички лица и организации, вкл.държавни органи, с които са свързани пораждането, изменянето или преустановяването на права и задължения в сферата на държавното управление....
 

Ред за създаване на административно-териториалните единици – общини (ЗАТУРБ)


Конституцията в Глава VII урежда цялостно основните въпроси на местното самоуправление и местната администрация...
 

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели


Курсова работа по дисциплината Административно право - Обща част. Титуляр е проф. Димитър Костов, а главен асистент е Емануил Коларов....
 

Ограничаване правата на гражданите


Възникване и развитие на основните права на човека и гражданина. Правата на човека са универсални морални права с фундаментален характер, които принадлежат на всяко лице и определят взаимоотношенията му с държавата...
 

Закон за защитетените терирории


Курсова работа по Административно право. Закон за защитените територии...
 

Курсова по административен процес


Анализ на закон за развитието на академичния състав в Република България...
 

Анализ на Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)


Закон за биологичното разнообразие, приет с указ № 283, публикуван в дв бр.77 от м. август 2002 год...
 

Закон за висшето образование


Постоянно нарастващата роля на образованието е една от важните закономерности на XXI век. В дълбоката си същност просперитетът на икономиката и развитието на образованието са неделими един от друг компоненти...
 

Курсова работа по административно наказване


Административноправен статут на физическите лица и организациите. Производство по налагане на административни наказания. Принципи на административния процес...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Административно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Право
Административно право
Курсови работи
7 - 10 страници
Ограничаване на резултатите