Областният управител като орган на изпълнителната власт


Областният управител като орган на изпълнителната власт. Характеристика и правомощия...
 

Анализ на съдебно решение


Анализ на съдебно решение на втора инстанция в Русенския Административен съд...
 

Анализ на закон за развитие на академичния състав в РБ


Закон за развитие на академичния състав - Курсова работа по Административно право...
 

Анализ-разработка на съдебно решение


Анализ-разработка на съдебно решение, постановено по административно дело...
 

Курсова по административен процес


Анализ на закон за развитието на академичния състав в Република България...
 

Закон за защитетените терирории


Курсова работа по Административно право. Закон за защитените територии...
 

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели


Курсова работа по дисциплината Административно право - Обща част. Титуляр е проф. Димитър Костов, а главен асистент е Емануил Коларов....
 

Ред за създаване на административно-териториалните единици – общини (ЗАТУРБ)


Конституцията в Глава VII урежда цялостно основните въпроси на местното самоуправление и местната администрация...
 

Закон за опазване на земеделските земи


С този закон се уреждат опазването от увреждане, възстановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи и се определят условията и редът за промяна на тяхното предназначение....
 

Установяване на административно нарушение


Административно нарушение - законово определение в чл. 6 ЗАНН: административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно ....

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Административно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент